ჩემი პროფესორი ქმარი შვილს გაკვეთილების მომზადებაში ეხმარებოდა, ამ მაგალითმა კი თავსატეხი გაუჩინა.

628 views

ბავშვმა აუცილებლად უნდა ისწავლოს ციფრებთან ურთიერთობა. უხშირესად ეს საპასუხისმგებლო ამოცანა მშობლებს აწვება მხრებზე, თუ სკოლაში მათმა შვილმა რაღაც მიზეზების გამო ვერ აითვისა სასწავლო მასალა. როგორ ვასწავლოთ ბავშვს მაგალითების გამოყვანა? მოცემულ სტატიაში რამდენიმე საინტერესო მათგანს შემოგთავაზებთ, რომელთა ამოხსნისას ზრდასრული განათლებული ადამიანებიც კი იბნევიან.

როგორ ვასწავლოთ ბავშვს მაგალითების გამოყვანა

1. პირველ მაგალითში მხოლოდ ორი არითმეტიკული ოპერაციაა შესასრულებებლი: მიმატება და გაყოფა. მოცემული გამოსახულებით ხდება იმის შემოწმება, თუ რამდენად კარგად იცის გამოსაცდელმა პირმა მათემატიკის საბაზისო წესები.

2. მეორე დავალება შეიცავს ფრჩხილებს, რომლებიც სწორად მიდგომას საჭიროებს. გამოსცადეთ საკუთარი თავი, დაგაბნევთ თუ არა ისინი მოცემულ შემთხევაში. გახსოვდეთ, რომ სწორი პასუხი მხოლოდ ერთია.

3. მესამე მაგალითის მთავარი სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ციფრი უნდა გაყოთ ათწილადზე. ერთი შეხედვით, ეს მარტივი ჩანს, თუმცა საჭიროა გარკვეული წესების ცოდნა. შეამოწმეთ საკუთარი თავი და იპოვეთ სწორი პასუხი. მინიშნებებს სტატიის მეორე ნაწილში იხილავთ.

მინიშნებები

1. პირველი მაგალითის ამოხსნისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ უპირველესად სრულდება გაყოფა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიმატება. აქედან გამომდინარე, ვღებულობთ: 5 + (5 ÷ 5) + (6 ÷ 2) = 5 + 1 + 3 = 9. ვისაც ზემოთ ნახსენები წესი დაავიწყდა, პასუხად “4”-ს წერს.

2. მეორე მაგალითში ჯერ უნდა გავხსნათ ფრჩხილები, შემდგომ კი შევასრულოთ ოპერაციები მარცხნიდან მარჯვნივ. შედეგად ვღებულოთ: 12 ÷ 3 × 4 = 4 × 4 = 16. ზოგიერთები პასუხად 1-იანს წერენ, რაც არასწორია.

3. მესამე მაგალითის სწორად გამოსაყვანად, საჭიროა გაიხსენოთ, რომ 0,5-ზე გაყოფა – ეს იგივე ორზე გამრავლებაა. ამიტომაც – 6 – 2 × 2 + 1 = 6 – 4 + 1 = 2 + 1 = 3. თქვენ რა პასუხი მიიღეთ?

თქვენ ასევე დაგაინტერესებთ

საიტი იყენებს cookies ფაილს, ეს მსოფლიო სტანდარტია ok წაიკითხე